Dierenhotel de Veldhoven

Tarieven


kleine honden

€ 12,00

middelgrote honden

€ 13,00

grote honden

€ 14,00

zeer grote honden

€ 15,00

alleen in een hok

€ 17,50Poezen

€ 8,50
De Tarieven zijn per nacht/dag. Maar bij 1 nacht, in de ochtend brengen en de volgende dag in avond ophalen rekenen wij 2 dagen. In de ochtend brengen en de volgende ochtend ophalen is 1 nacht.